آموزشگاه زبان صدر

آموزشگاه زبان صدر

5/21/2018 4:53:50 PM

آموزشگاه زبان صدر

موسسه ی آموزشی صدر مجموعه ای فعال و پیشرو در حوزه آموزش تخصصی زبان انگلیسی و محاسبات ذهنی است. این مجموعه فعالیت خود را از سال 1383 و با هدف ارتقای مهارت های محوری زبان آموزان در مقاطع خردسال ٬کودک ٬ نوجوان و بزرگسال آغاز کرد. سیستم آموزشی موسسه صدر هم راستا با سیستم آموزش“آکسفورد” و انتشارات پیرسون تدوین شده است.

در کشورهای پیشرفته آموزشهای جمعی و رفتاری در سنین پائین یک عرف اجتماعی می‌باشد و علت سپردن کودک به مهدها و آموزشگاه ها، شاغل بودن مادر نیست بلکه تأمین منافعی در انسان (دانش آموز) می‌باشد که فقط از 2 تا 12 سالگی دست یافتنی است و تمام عمر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و در هیچ سنی قابل جبران نمی‌باشد.

  • کلاس های زیبا و جذاب
  • مدرسان کار آزموده
  • فعالیت های فوق برنامه
  • برگزاری دوره های آموزشی مختلف
  • کلاس های کاملا هوشمند
  • محیط شاد آموزشی
  • مشاوره و برنامه ریزی آموزشی حضوری،تلفنی،آنلاین